Select Page

Šolska svetovalna služba Ekonomske šole Murska Sobota

Vsak ima svoj kreativni potencial in tisti trenutek, 
ko začnete izražati svoj kreativni potencial, lahko začnete spreminjati svet.
Če na vsak dan gledate enako, vas lahko to zaslepi.
Vsak dan je drugačen, vsak dan prinese nek nov čudež.
Potrebno je samo, da ste pozorni na čudeže.

(Paulo Coelho)


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Pri svojem delu se povezuje tudi z zunanjimi strokovnimi institucijami.

Deluje na različnih področjih:

  • na področju učenja in poučevanj (kako se učiti, kako načrtovati učenje,..),
  • na področju šolanja in karierne orientacije (vpisi, prepisi, izpisi, izbira študija, iskanje zaposlitve,…),
  • na področju šolske kulture, vzgoje, klime in reda ter
  • na področju osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja.

 

Šolski svetovalni delavki v šolskem letu 2021/2022 sta:

    e-pošta, tel. številka, kabinet Področje dela
Nataši Gomiunik psihologinja

natasa.gomiunik@guest.arnes.si

02 521 34 45
nadstropje N26

Dijaki 1., 3. 4. in 5. letnika
Melisa Košar psihologinja

melisaafras@gmail.com

05 907 23 34
pritličje P30

Dijaki 2. letnika in dijaki s posebnimi potrebami
Dostopnost