Select Page

Šolska svetovalna služba Ekonomske šole Murska Sobota

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA deluje na različnih področjih: 

  • na področju učenja in poučevanja, 
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda, 
  • telesnega, osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja, 
  • šolanja in karierne orientacije. 

Dobrodošel/dobrodošla na strani, kjer bomo objavljali obvestila šolske svetovalne službe. 

Vsak ima svoj kreativni potencial in tisti trenutek,  

ko začnete izražati svoj kreativni potencial, lahko začnete spreminjati svet. 

Če na vsak dan gledate enako, vas lahko to zaslepi. 

Vsak dan je drugačen, vsak dan prinese nek nov čudež. 

Potrebno je samo, da ste pozorni na čudeže. 

(Paulo Coelho) 

 Oktober 2020 

Ob ponovni razglasitvi epidemije ne moremo opravljati vseh aktivnosti svetovalne službe na običajen način. Dijaki, starši in učitelji ne morete potrkati na vrata šolske svetovalne delavke in se pogovoriti. Vemo pa, da se marsikdo sooča s stiskami, kako opraviti vse zadolžitve in kaj narediti z občutki ob vseh novicah v zvezi z epidemijo. 

Psihologinji Nataši Gomiunik lahko pišete preko e 

pošte natasa.gomiunik@guest.arnes.si ali preko e-asistenta.  

Na vaša vprašanja vam bo odgovarjala tudi koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami Tina Kolmanič, na katero se lahko obrnete preko easistenta.

Dosegljivi smo tudi na klice preko aplikacije Teams

Prav tako bi želelpreko objav v šolski spletni učilnici z vami deliti koristne povezave in ideje. Informacije se bodo tedensko dopolnjevale, do njih pa lahko dostopajo dijaki in učitelji. 

Pripravila: Nataša Gomiunik, univ. dipl. psih. 

ZANIVIME POVEZAVE V ZVEZI Z VIRUSOM COVID-19

Zaigraj simulacijo širjenja virusa. S prikazom želijo avtorji dvigniti ozaveščenost o tem, kako pomembna je samoizolacija pri omejevanju širjenja nevarnih virusov. https://covid-simulacija.si/

Nad stres tudi s humorjem
Soočanje s trenutno situacijo lahko predstavlja obremenitev tudi za naše duševno zdravje. Včasih si lahko pomagamo tudi s humorjem.

Poglej v priponko in se nasmej. Smeh je pol zdravja

Dihalne vaje za sprostitev: po učenju si vzemite 5 minut časa in se sprostite

https://www.youtube.com/watch?v=0Z5Rko266os

Miselne igre, vaje za spomin

https://zulu.si/miselne-igre/

https://www.igre123.com/igre/spomin

https://www.websudoku.com/

Glasba malo drugače

Glasbeni časovni stroj

https://radiooooo.com/

Etno glasba po svetu

https://folkcloud.com/

Radio po svetu

http://radio.garden/visit/bray/uQG7aAby

 

 

Kako biti v redu

Dobro počutje je dandanes vedno večji izziv. Skrb za vsakdanje obveznosti nam onemogočajo, da bi živeli izpolnjujoče in navdihujoče. Zato moramo razčistiti z bremeni, ki nam jih v obliki sodobnih zapovedi nalagajo mediji, zaposlovalci in nove tehnologije. Po njihovem moramo biti nenehno zaskrbljeni, odgovorni, učinkoviti, na razpolago, všečkljivi in tudi srečni. A sreče ni mogoče zapovedati. Če hočeš biti srečen, moraš biti najprej v redu (vir: maraton pozitivne psihologije).

 

Na tej povezavi si lahko ogledate zelo duhovito predavanje Aljoša Bagole o tem, kako biti v redu:  http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_bagola_biti_v_redu/

 

Dijaki s posebnimi potrebami
Dostopnost