Select Page

Zadnji rok za prijavo k poklicni in splošni maturi je 30.3.2021. Prijavite se pri tajnici za poklicno in splošno maturi Cvetki Gomboc Alt.

Z dijaki zaključnih letnikov (2.g, 4.a, 4.c, 4.d) bomo prijave k poklicni in splošni maturi izpolnili v naslednjem tednu od 22.3.2021 do 26.3.2021.

Dostopnost