Select Page

UČBENIŠKI SKLAD

Skrbnica učbeniškega sklada v šol. l. 2021/22:

Olga KUPLEN

Šola bo omogočila dijakom v prihodnjem šolskem letu 2021/2022, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola. Seznam učbenikov, ki bodo izbrani v kompletu, bo objavljen na spletni strani šole

IZPOSOJEVALNINA
Izposodite si lahko  le celoten komplet učbenikov za posamezen letnik. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek izposojevalnine kompleta je odvisen od izbora knjig in bo znašal največ tretjino maloprodajne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov.

Pridržujemo si pravico do sprememb

IZPOSOJEVALNINO PORAVNATE  s  položnico, ki jo dobite po pošti.
Potrdilo o plačilu shranite, ker ga je potrebno priložiti kot dokazilo pri prevzemu učbenikov. Brez ustreznega dokazila učbenikov ne boste mogli prevzeti.

Bodoči dijaki 1. letnikov bodo v šolskem letu 2020/2021 oproščeni plačila izposojevalnine učbenikov iz učbeniškega sklada.

UČBENIŠKI  KOMPLET
V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Dijaki dobijo naključno izbrane učbenike. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijaki ne vrnejo, morajo ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, poravnati odškodnino. Želimo, da dijaki lepo ravnajo z učbeniki.

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV
Starši kupijo delovne zvezke sami, in to v katerikoli knjigarni. Če pa starši želijo naročiti komplet delovnih zvezkov, to omogočamo v sodelovanju s knjigarno/papirnico:  DZS, Mladinska knjiga, Kopija nova in v papirnicah Office&More, ki določi način plačila. Naročilnico oddate pri izbrani založbi (DZS, Mladinska knjiga, v papirnicah Office&More ali Kopija nova). Le-ta obvešča o nadaljnjih pogojih.

SEZNAM UČNIH GRADIV
V skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih so starši in učenci pisno, najkasneje do 20. junija, seznanjeni z učnimi gradivi, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Seznam učnih gradiv je od 20. junija objavljen tudi na oglasni deski in na spletni strani šole.

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete skrbnico učbeniškega sklada.

Ekonomska šola Murska Sobota omogoča vsem dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

DATOTEKE IN DOKUMENTI

Obvestilo udeležencem izobraževanja o učnih gradivih, ki se bodo uporabljala v šolskem letu 2021/22

 VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA IZPOSOJEVALNINE UČBENIKOV

PREDLOG UČNIH GRADIV, KI SE BODO UPORABLJALA V ŠOL. LETU 2021/22:

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV

Starši kupijo delovne zvezke sami, in to v katerikoli knjigarni. Če pa starši želijo naročiti komplet delovnih zvezkov, to omogočamo v sodelovanju s knjigarno/papirnico:  DZS, Mladinska knjiga, Kopija nova in v papirnicah Office&More, ki določi način plačila. Naročilnico oddate pri izbrani založbi (DZS, Mladinska knjiga, v papirnicah Office&More ali Kopija nova). Le-ta obvešča o nadaljnjih pogojih.
Seznam šole za hitro naročilo šolskih potrebščin
Dostopnost