Select Page

PODVIG

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

 

Podvig: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (PODVIG)

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Trajanje: maj 2018 – avgust 2022.

Vključenih v projekt: 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij).

Ključni cilj: razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.


Sodelujoči:

 • ZRSŠ
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
 • Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
 • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Institut “Jožef Stefan”
 • Šola za ravnatelje
 • 28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B)

Organiziranost in delovanje konzorcija:

 • na ravni sistema (strateški in strokovni tim),
 • na ravni posamezne šole (tim na gimnaziji),
 • na lokalni ravni (partnerstva z mentorji/predstavniki z različnih področij).

Vsebina dela

Razvojne gimnazije:

 • izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),
 • mentorstvo implementacijskim gimnazijam,
 • prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
 • gradiva za objavo…

Implementacijske gimnazije:

 • udejanjanje modela vključevanja kompetenc podjetnosti,
 • gradiva za objavo…

Združena delovna področja ali drug pogled na referenčni okvir:

Vsebinsko znanje, procesi, postopki

 • Odkrivanje priložnosti
 • Postavljanje vizije
 • Vrednotenje idej
 • Aktiviranje virov
 • Finančna in ekonomska pismenost
 • Načrtovanje in vodenje
 • Obvladovanje negotovosti in tveganj

Splošne in socialne veščine

 • Vodenje in delovanje v timu (delo z drugimi)
 • Izkustveno učenje (odnos do napak in učenje iz neuspehov in uspehov)
 • Vključevanje (aktiviranje) drugih, povezovanje
 • Komunikacijske spretnosti

Osebni razvoj in odnos do sebe, drugih, okolja

 • Ustvarjalnost
 • Motivacija in vztrajnost
 • Samozavedanje in samozadostnost
 • Samoiniciativnost (prevzemanje pobude)
 • Etično in trajnostno mišljenje

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2018/2019:

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2019/2020:

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2020/2021:
 • Oktober – november 2020: Dejavniki pozornosti

Dijaki so pri predmetu psihologija spoznavali dejavnike pozornosti.

 • Oktober 2020 – maj 2021: Psihologija v povezavi s karierno orientacijo

Dijaki so spoznaval lastne osebnostne lastnosti v povezavi s karierno orientacijo in prepoznavali lastne študijske interese.

 • November – december 2020: Priprava poslovnega načrta: podjetništvo

Dijaki so zbirali in analizirali podatke, podatke so grafično prkazali ter predstavili rezultate tržne raziskave v obliki poročila.

 • November 2020 – maj 2021: Priprava poslovnega načrta: podjetništvo

Dijaki so izvedli tržno raziskavo in izdelajo poslovni načrt za svojo poslovno idejo.

 • December 2020 – april 2021: Analiza potrošniške košarice

Dijaki so zbirali podatke o gibanju cen izbrane košarice izdelkov v daljšem časovnem obdobju, pripravili so analizo cen v Excelu, poročilo v wordu in ppt predstavitev.

 • December 2020 – maj 2021: Apiturizem – Zdravje iz domačega panja

Dijaki so pridobili besedišče o zdravem načinu življenja, boleznih, domačih -naravnih zdravilih. Spoznali so razvoj apiturizma v Sloveniji, dosedanje ponudnike in ponudbe ter se srečali s čebelarjem.

 • Februar 2020: Predavanje za dijake na temo Mojster predstavitev v sodelovanju s SPOT TOČKO Predavateljica: Nina Dušić Hren iz Zavoda za celostno retoriko Dober stik, Ljubljana.
 • Februar 2020: Predstavitev podjetnice Nine Peterka in njene podjetniške poti za dijake 2. in 3. letnika ekonomske gimnazije.

Dijaki so posneli videoposnetek o holokavstu in obeležili mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta.

 • Januar – februar 2021: We only serve local food – delights of Prekmurje region – Strežemo samo prekmursko hrano”

Dijaki so  v sklopu teme o hrani in različnih etničnih restavracijah sestavili meni s tipično prekmursko hrano, sestavili so anketo, na podlagi vprašalnika je vsak dijak v svojem kraju v vsaj eni restavraciji opravil razgovor z lastnikom, koliko prekmurske hrane sploh strežejo, katero, kdaj, predstavili so  izdelan meni in cenik.

 • Januar – februar 2021: “Po Mozartovi poti”

Dijaki so zbrali podatke o Mozartovem življenju ter ideje za pripravo večdnevnega potovanja “Po Mozartovi poti” (severna Avstrija in južna Nemčija).

 • Marec – april 2021: “Podjetnik se predstavi”

Dijaki so spoznali nekatera uspešna lokalna podjetja, podjetnike,  njihovo dejavnost, poslovno pot,  dosežke, prepoznavajo njihove osebnostne lastnosti, podjetnost.

 • Marec – junij 2021: Priprava turistične ponudbe izbranega kraja

Dijaki so zbrali podatke o izbranem kraju in analizirajo obstoječo turistično ponudbo kraja.

O izbranem kraju so pripravili predstavitev turistične ponudbe ter promocijsko gradivo v slovenskem in nemškem jeziku.

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2021/2022:
 • September 2021: Dijaki 1.a so izvedli terensko delo pri naravoslovnih predmetih v povezavi s projektom Podvig na Posestvu Mala Rosa v Stanjevcih. Svojo podjetniško pot je dijakom predstavila podjetnica Alenka Čede. Dijaki pa so sodelovali na delavnicah priprave domačih, čajev, namazov in jogurtov, ki so jih na koncu tudi poskusili.

https://www.ekonomska-ms.si/2021/10/01/terenske-vaje-v-stanjevcih/

 • Oktober 2021: Svetovalni delavki Nataša Gomiunik in Melisa Fras sta z dijaki 2.c in 3.a oddelka pri pouku psihologije obeležili svetovni dan duševnega zdravja.

https://www.ekonomska-ms.si/2021/10/28/svetovni-dan-dusevnega-zdravja/

 • Oktober 2021: Dijaki 1.a in 3.a oddelka so v sodelovanju z Zavodom Korak Naprej in Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota sodelovali v projektu “S pozabljenimi resursi mladi varujemo naše okolje”. V mesecu oktobru smo tako z dijaki 1.a in 3.a oddelka programa ekonomska gimnazija izvedli kreativne delavnice, na katerih so dijaki izdelovali različne izdelke iz odpadnega jeansa (organizatorje, peresnike in drobižnice) in jesensko dekoracijo.

https://www.ekonomska-ms.si/2021/11/25/projekt-s-pozabljenimi-resursi-mladi-varujemo-nase-okolje/

 • Oktober 2021:

Dijaki 1.a in 3.a oddelka so v sodelovanju z Zavodom Korak Naprej in Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota sodelovali v projektu “S pozabljenimi resursi mladi varujemo  naše okolje”. V mesecu oktobru smo tako z dijaki 1.a in 3.a oddelka programa ekonomska gimnazija izvedli kreativne delavnice, na katerih so dijaki izdelovali različne izdelke iz odpadnega jeansa (organizatorje, peresnike in drobižnice) in jesensko dekoracijo.

https://www.ekonomska-ms.si/2021/10/28/projektni-dan-na-temo-revscina-v-sloveniji-in-svetu/

 • December 2021: Z dijaki 3.a oddelka smo sodelovali v projektu Mala pozornost za veliko Dijaki so izdelali voščilnice in zapisali voščila, namenjena starostnikom v domovih starejših občanov po Sloveniji. Tako smo z malo pozornostjo prispevali k temu, da bomo tudi starostnikom z lepo, prijazno besedo podarili veselja in prižgali iskrico upanja za boljše in lepše čase, ki prihajajo.

https://www.ekonomska-ms.si/2021/12/09/projekt-mala-pozornost-za-veliko-veselje/

 • Marec 2022:

V sodelovanju s SPOT TOČKO POMURJA smo v okviru projekta PODVIG v četrtek, 10. marca 2022 gostili podjetnika, rekreativnega športnika in soustanovitelja podjetja GO4GOAL Tadeja Glavača.

https://www.ekonomska-ms.si/2022/03/17/predstavitev-podjetja-go4goal/

 • Marec 2022: Cvetka Gomboc Alt in Janja Adanič Vratarič sva z dijaki 3. a oddelka pri pouku ekonomije in zgodovine obeležili svetovni teden denarja. Dijaki so pripravili razstavo o denarju iz različnih držav in predstavili razvoj slovenskega denarja.

https://www.ekonomska-ms.si/2022/04/10/razstava-denarja/

 • Junij 2022: Dijaki 2.a in 3.a oddelka so bili na strokovni ekskurziji v Salzburgu. Ogledali so si rudnik soli in keltsko vas v Halleinu. V mestu Salzburg so si ogledali staro mestno jedro in znamenitosti: Mozartov spomenik, katedralo, Mozartovo rojstno hišo in grad.

https://www.ekonomska-ms.si/2022/06/21/ekskurzija-v-salzburg/

Dostopnost