Select Page

SVET STARŠEV

NABAVNE CENE DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV 2023/24

Seznam gradiv
– Nabavne cene DZ po letnikih


Šolsko leto 2023/24
Svet staršev Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije v šol. l. 2023/24:

 • predsednica sveta staršev: Milan HARI
 • namestnk predsednice: Matej SEČKO
 • člani: Nebojša VUJIČIĆ (1A), Petra HORVAT (1B), Darko KOCET (1C), Simona DOMINKO (1D), Roman TIMPRAN (1E), Božena PETEK (1G), Nataša KUSTEC (1Š), Danijela CUG (2A), Boris SINTIČ (2B), Suzana HORVAT (2C), Milan HARI (2D), Valerija PETEK (2E), Alenka ROŠKER (2G), Matej SEČKO (3A), Uroš KUZMA (3B), Melita ŠNURER (3C), Darja BRAČIČ (3D), Zlatko HAHN (3E), Sandra NEMEC (4A), Katica GERENČER (4C), Anita GUMILAR GRABAR (4D).
 • predstavniki staršev v Svetu zavoda EŠMS: Anita Gumilar Grabar, Teodora Ošlaj, Milan Hari
 • člani SS v UO Šolskega sklada: Melita Šnurer
 • član Komisije za šolsko prehrano: Nives Cajnko
 • članica Komisije za kakovost: Uroš Kuzma

1. seja
Gradivo:
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 12. 10. 2023 ob 16.00 uri.
K 2. točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Zapisnika prejšnje seje
K 3. točki dnevnega reda: Obravnava Poročila realizacije LDN 2022/23 SŠG
K 4. točki dnevnega reda: Obravnava LDN_2023_2024 SŠG

 

Šolsko leto 2022/23
Svet staršev Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije v šol. l. 2022/23:

 • predsednica sveta staršev: Teodora OŠLAJ
 • namestnk predsednice: Matej SEČKO
 • člani: Danijela CUG (1A), Boris SINTIČ (1B), Suzana HORVAT (1C), Milan Hari (1D), Valerija Petek (1E), Alenka ROŠKER (1G), Matej Sečko (2A), Uroš Kuzma (2B), Melita Šnurer (2C), Darja Bračič (2D), Zlatko Hahn (2E), Mateja Cvetko Bohinec (2G), Teodora Ošlaj (3A), Katica Gerenčer (3C), Anita Gumilar Grabar (3D), Nives Cajnko (3E), Majda Lazar (4A), Tjaša Kos (4C), Marija Ostrič (4D).
 • predstavniki staršev v Svetu zavoda EŠMS: Anita Gumilar Grabar, Tjaša Kos, Teodora Ošlaj
 • člani SS v UO Šolskega sklada: Melita Šnurer
 • član Komisije za šolsko prehrano: Nives Cajnko
 • članica Komisije za kakovost: Uroš Kuzma

1. seja
Gradivo:
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 16.30 uri.
K 2. točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Zapisnika prejšnje seje
K 3. točki dnevnega reda: Obravnava Poročila realizacije LDN 2021/22 SŠG
K 4. točki dnevnega reda: Obravnava LDN_2022_2023 SŠG

Šolsko leto 2021/22

1. seja
Gradivo:
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 11. 10. 2021 ob 16.00 uri.
K 2. točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Zapisnika prejšnje seje
K 3. točki dnevnega reda: Obravnava Poročila realizacije LDN 2020-21 SŠiG
K 4. točki dnevnega reda: Obravnava LDN_2021_2022 SŠiG

Šolsko leto 2020/21

1. seja Sveta staršev
Gradivo:
Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 08. 10. 2020 ob 15.30 uri.
K 2. točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Zapisnika dopisne seje
K 3. točki dnevnega reda: Obravnava Poročila realizacije LDN 2019-20 SŠiG
K 4. točki dnevnega reda: Obravnava LDN_2020_2021 SŠiG

Šolsko leto 2019/20

1. dopisna seja Sveta staršev
Gradivo:

Vabilo na 1. dopisno sejo Sveta staršev, ki bo potekala od srede, 10.6.2020 do ponedeljka, 15.6.2020, do 13. ure
K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 10.10.2019
K 3. točki dnevnega reda: Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov po letnikih

Vavodila za glasovanje:
– glasovnico si snamete tukaj in izpolnjeno pošljete na elektronski naslov: info@ekonomska-ms.si

1. seja Sveta staršev
Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 10. 10. 2019 ob 15.30 uri.

K 3. točki dnevnega reda: Obravnava in potrditev Zapisnika 2. dopisne seje z dne 10. 6. 2019

K 4. točki dnevnega reda: Obravnava POROČILA REALIZACIJE LDN 2018-19 SŠiG

K 5. točki dnevnega reda: Obravnava LDN_2019_2020 SŠiG

 

Šolsko leto 2018/19

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 12. 3. 2019 ob 16.00 uri.

K 2. točki dnevnega reda:   1. seje SS z dne 16. 10. 2018

K 3. točki dnevnega reda: Pregled aktivnosti v 1. ocenjevalnem obdobju

K 4. točki dnevnega reda: Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju

1. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 16. 10. 2018 ob 15.30 uri.

K 3. točki dnevnega reda: Zapisnik 3. seje SS z dne 12. 6. 2018

K 4. točki dnevnega reda: Analiza LDN za šol. leto 2017/18

K 5. točki dnevnega reda: Obravnava predloga LDN za šol. leto 2018/19

Šolsko leto 2017/18

3. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 12.6.2018 ob 16.00 v učilnici N34

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev z dne 20.2.2018

K 6. točki dnevnega reda: Seznam učbenikov in delovnih zvezkov je objavljen na povezavi.

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 20. 2. 2018 ob 16.00 uri.

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 1. seje SS z dne 17. 10. 2017

K 3. točki dnevnega reda: Pregled aktivnosti v 1. ocenjevalnem obdobju

K 4. točki dnevnega reda: Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju

1. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 17. 10. 2017 ob 16.00 uri.

K 3. točki dnevnega reda: Zapisnik 3. seje SS z dne 13. 6. 2017

K 4. točki dnevnega reda: Analiza LDN za šol. leto 2016/17

K 5. točki dnevnega reda: Obravnava predloga LDN za šol. leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

3. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 13.6.2017 ob 16.00 v učilnici N34

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev z dne 27.2.2017

K 5. točki dnevnega reda: Seznam učbenikov in delovnih zvezkov bo objavljen na povezavi.

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v ponedeljek, 27.2.2017 ob 15.30 uri

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 1. seje SS z dne 13.10.2016

1. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 13. 10. 2016 ob 16.00 uri.

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 3. seje SS z dne 14. 6. 2016

K 3. točki dnevnega reda: Analiza LDN za šol. leto 2015/16

K 4. točki dnevnega reda: Obravnava predloga LDN za šol. leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

3. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 14.6.2016 ob 16.00 v učilnici N34

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev z dne 16.2.2016

K 5. točki dnevnega reda: Seznam učbenikov in delovnih zvezkov bo objavljen na povezavi.

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 16.2.2016 ob 16.15 v učilnici N34.

K2. točki dnevnega reda: Zapisnik 1. seje SS z dne 6.10.2015

1. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 6. 10. 2015 ob 17.30 uri.

K 3. točki dnevnega reda: Zapisnik 3. seje SS z dne 9. 6. 2015

K 4. točki dnevnega reda: Analiza LDN za šol. leto 2014/15

K 5. točki dnevnega reda: Obravnava predloga LDN za šol. leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

3. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 9.6.2015 ob 15.30 v učilnici N34.

K2. točki dnevnega reda: Zapisnik 2. seje SS z dne 10.2.2015

Gradivo k 5. točki dnevnega reda na povezavi

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 10.2.2015 ob 16.15 v učilnici N34.

K2. točki dnevnega reda: Zapisnik 1. seje SS z dne 14.10.2014

1. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 14. 10. 2014 ob 16. uri.

K 2. točki dnevnega reda: Zapisnik 3. seje SS z dne 10. 6. 2014

K 3. točki dnevnega reda: Analiza LDN za šol. leto 2013/14

K 4. točki dnevnega reda: Obravnava predloga LDN za šol. leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

3. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 10. junija 2014 ob 16. uri.

Zapisnik 2. seje SS z dne, 11. februarja 2014

Gradivo k 6. točki dnevnega reda na povezavi

 

2. seja Sveta staršev

Gradivo:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 11. februsrja 2014 ob 17. uri.

Zapisnik 1. seje SS z dne 10. oktobra 2013

 

1. seja Sveta staršev – (zapisnik 1. seje z dne 10. oktobra 2013)

Gradivo:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 10. oktobra 2013 ob 16. uri.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šol. l. 2012/13, z dne 11.6.2013 je na povezavi.

Analiza realizacije LDN 2012/13 za 5. točko dnevnega reda je na povezavi.

Predlog Letnega delovnega načrta za šol. l. 2013/14 za 6. točko dnevnega reda je napovezavi.

Šolsko leto 2012/13

3. seja Sveta staršev

Gradivo za 3. sejo SS:

Vabilo na 3. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 11. junija 2013 ob 16. uri.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. l. 2012/13, z dne 9.2.2012.

 

2. seja Sveta staršev

Gradivo za 2. sejo SS:

Vabilo na 2. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 26. februarja 2013 ob 16. uri.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. l. 2012/13, z dne 9.10.2012.

Predlog Pravil šolske prehrane EŠMS SŠiG za 5. točko dnevnega reda.

 

1. seja Sveta staršev

Gradivo za 1. sejo SS:

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev, ki bo v torek, 9. oktobra 2012 ob 16. uri.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šol. l. 2011/12, z dne 7.6.2012 je na povezavi.

Analiza realizacije LDN 2011-12 za 6. točko dnevnega reda je na povezavi.

Predlog Letnega delovnega načrta LDN 2012-13 za 7. točko dnevnega reda je napovezavi.

Dopolnila k Pravilom šolske prehrane za 8. točko dnevnega reda so na povezavi.

Dostopnost