Select Page

Šolska svetovalna služba Ekonomske šole Murska Sobota

Vsak ima svoj kreativni potencial in tisti trenutek, 
ko začnete izražati svoj kreativni potencial, lahko začnete spreminjati svet.
Če na vsak dan gledate enako, vas lahko to zaslepi.
Vsak dan je drugačen, vsak dan prinese nek nov čudež.
Potrebno je samo, da ste pozorni na čudeže.

(Paulo Coelho)


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Pri svojem delu se povezuje tudi z zunanjimi strokovnimi institucijami.

Deluje na različnih področjih:

  • na področju učenja in poučevanj (kako se učiti, kako načrtovati učenje,..),
  • na področju šolanja in karierne orientacije (vpisi, prepisi, izpisi, izbira študija, iskanje zaposlitve,…),
  • na področju šolske kulture, vzgoje, klime in reda ter
  • na področju osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja.

 

Šolski svetovalni delavki sta:

  e-pošta, tel. številka, kabinet Področje dela
Nataša Gomiunik psihologinja

natasa.gomiunik@guest.arnes.si

02 521 34 45
nadstropje N26

svetovalno delo z dijaki programa ekonomska gimnazija, trgovec in ekonomski tehnik-pti

karierna orientacija

Anja Kisilak pedagoginja

anja.kisilak@ekonomska-ms.si

02 521 34 45
nadstropje N26

svetovalno delo z dijaki programa ekonomski tehnik, tehnik varovanja, logistični tehnik

koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

učenje učenja

Dostopnost