Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

Publikacija

Za šolsko leto 2023/24

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

Obvestilo za program TRGOVEC

Obveščamo vas, da je nekoliko spremenjen urnik predavanj iz matematike za 2. letnik. Prvo predavanje bo v sredo, 7. februarja, ostali dve predavanji pa bosta po četrtkih (poglejte si objavljen spremenjen urnik).

Zimski rok poklicne mature 2023

Zimski rok poklicne mature 2023 bo potekal od 1. 2. 2024 do 16. 2. 2024.

Kandidati, ki se bodo udeležili izpitov v zimskem roku poklicne mature 2023, morajo dokazila predložiti do 28. 1. 2024. Več informacij je na povezavi: PM RAZPORED USTNIH IZPITOV – zimski rok 2023 – OBJAVA

Ustni izpiti bodo potekali od ponedeljka, 12. 2. 2024 do petka, 16. 2. 2024. Razpored izpitov je objavljen na povezavi: PM RAZPORED USTNIH IZPITOV – zimski rok 2023 – OBJAVA

DODATNI IZPITNI ROKI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA

  • MAREC: torek, 12. 3. 2024
  • MAJ: torek, 14. 5. 2024
  • AVGUST: petek, 16. 8. 2024

Na dodatnih izpitnih rokih lahko opravljate največ DVA izpita hkrati.

Prijava na izpit v dodatnih izpitnih rokih je od 1. do 5. v mesecu – ali izpolnite prijavnico v fizični obliki (nahaja se pred pisarno IO) in jo odložite v nabiralnik IO ali pa se prijavite po e-pošti (napišete ime in priimek, naslov, predmet in profesorja, VENDAR morate izpolnjeno originalno prijavnico prinesti na izpit).

Pisni izpiti se pričnejo ob 15. uri, o uri ustnega izpita pa vas obvestimo po e-pošti. V primeru, da opravljate dva izpita, se izpiti pričnejo ob 14. uri.
OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

  1.   
Dostopnost