Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

i

Publikacija

Za šolsko leto 2021/22

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

OBVESTILO – TRGOVEC

Obveščamo vas, da danes popoldne odpadejo predavanja pri predmetu M3 PRODAJA BLAGA – Poznavanje blaga (Jožef Rituper), zaradi bolezni predavatelja. O naknadnem terminu vas bomo obvestili.

Obvestilo za VSE kandidate izobraževanja odraslih

 • Na izpit se prijavite:
  • na zadnjem predavanju, kjer izpolnite prijavnico na izpit in jo oddate profesorju,
  • po e-pošti odrasli@ekonomskams.si (NOVO!!!).
 • V računovodstvu vam bodo izdali položnico, ki jo plačate najkasneje 3 dni pred izpitom (kdor ne plača ali plača kasneje, NE more pristopiti k izpitu).
 • Od izpita se po e-pošti odjavite najkasneje 2 dni pred izpitom (kdor se ne odjavi, je izkoristil izpitni rok in mora naslednjič izpit ponovno plačati).
 • Če kadarkoli ne morete priti na predavanja, si morate zapiske od ostalih udeležencev priskrbeti sami. Profesor vam bo na naslednjem predavanju dal le literaturo, ki so jo ostali udeleženci že prejeli (učbenik, interno gradivo)
 • Izpite, ki se jih niste mogli udeležiti (so bili na urniku), lahko opravljate v dodatnih izpitnih rokih, ki so:
  – JANUAR: torek, 10. januar 2023,
  – MAJ: torek, 9. maj 2023,
  – AVGUST: četrtek, 17. avgust 2023.

Na dodatne izpitne roke se prijavite od 1. do 5. v tekočem mesecu po navodilih, ki jih imate zapisane na Osebnem izobraževalnem načrtu.

Obvestilo za programe ET-SSI in LT

Zaradi govorilnih ur na srednji šoli, ki bodo potekale v torek, 15. novembra 2022, je prestavljeno predavanje iz ANGLEŠČINE 1 in ANGLEŠČINE 2 pri prof. Ani Sobočan. Predavanje bo izvedeno v petek, 18. novembra 2022 ob 16. uri v učilnici N46.

Obvestilo za program Trgovec

Obveščamo vas, da zaradi odsotnosti prof. Jožefa Rituperja, odpade predavanje M3 PRODAJA
BLAGA, Poznavanje blaga, ki je bilo predvideno v torek, 25. 10. 2022. Predavanje bo
izvedeno v petek, 28. 10. 2022 ob 16. uri v učilnici N51.

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

 1.   
Dostopnost