Select Page

MUNERA 3

O PROJETU MUNERA 3

V obdobju 2018 do 2022 bomo na 86ih šolah po Sloveniji izvajali programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt bomo lahko vključili najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

 

Na naši šoli od šolskega leta 2018/2019 izvajamo projekt Munera 3.

V okviru projekta Munera 3 smo izvedli naslednja  usposabljanja:

  • Šola vodenja
  • Čiščenje prostorov
  • Podjetni učitelj
  • Sodobno poslovodenje s pomočjo sodobnega informacijskega sistema
  • Celovita kakovost za poslovno odličnost
  • Urejeno in učinkovito delovno mesto v proizvodnji s poudarkom na 5S metodi

 

Spletna stran projekta: http://www.munera3.si/

Za vse dodatne informacije se obrnite na :

Koordinatorica projekta: Tanja Kutoš
Telefonska številka: 059072304
Elektronski naslov: tanja.kutos@gmail.com

Dostopnost