Select Page

KARIERNA ORIENTACIJA

Namen karierne orientacije v srednji šoli je dijakom pomagati pri izbiri ustreznega študijskega programa ali pri prehodu na trg dela.

Dejavnosti, ki jih zajamemo, so naslednje:

·         spoznavanje posameznikovih interesov, močnih področij, spretnosti

·         spoznavanje terciarnega izobraževanja v Sloveniji

·         informiranje o nadaljnjem izobraževanju ter možnostih zaposlovanja,

·         roditeljski sestanek za starše,

·         individualno in skupinsko svetovanje dijakom,

·         izvedba prireditve Najdištudij.si Pomurje

·         seznanjanje z Razpisom

·         posredovanje informativnega gradiva

·         posredovanje informacij v zvezi s štipendijami,

·         izvedba prijav

·         študij v tujini

·         reševanje testa Kam in kako, Testa študijskih interesov

·         kako se prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve.

Dostopnost