Select Page

Govorilne ure za starše in dijake

Govorilne ure za dijake

so določene z urnikom (označba GU v urniku), lahko pa potekajo tudi izven urnika v dogovoru s posameznim učiteljem.

Govorilne ure za starše

potekajo praviloma vsak drugi torek v mesecu med 14.45 in 16.15 uro. Vabilo se objavi teden dni prej na spletni strani šole.

V šolskem letu 2020/2021 bodo govorilne ure v:

torek, 10. novembra 2020,

torek, 8. decembra 2020,

torek, 12. januarja 2021,

torek, 9. februarja 2021,

torek, 10. marca 2021,

torek, 13. aprila 2021,

torek, 11. maja 2021.

Na dan govorilnih ur so prisotni vsi učitelji, ki poučujejo na Srednji šoli in gimnaziji.

Dostopnost