Select Page

26. septembra po vsej Evropi praznujemo Evropski dan jezikov. Evropska unija ima 27 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in 3 pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Evropski dan jezikov je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Vsak državljan EU naj bi poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Evropski dan jezikov 2022 želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov.

 

Dostopnost