Select Page
 • Na izpit se prijavite:
  • na zadnjem predavanju, kjer izpolnite prijavnico na izpit in jo oddate profesorju,
  • po e-pošti odrasli@ekonomskams.si (NOVO!!!).
 • V računovodstvu vam bodo izdali položnico, ki jo plačate najkasneje 3 dni pred izpitom (kdor ne plača ali plača kasneje, NE more pristopiti k izpitu).
 • Od izpita se po e-pošti odjavite najkasneje 2 dni pred izpitom (kdor se ne odjavi, je izkoristil izpitni rok in mora naslednjič izpit ponovno plačati).
 • Če kadarkoli ne morete priti na predavanja, si morate zapiske od ostalih udeležencev priskrbeti sami. Profesor vam bo na naslednjem predavanju dal le literaturo, ki so jo ostali udeleženci že prejeli (učbenik, interno gradivo)
 • Izpite, ki se jih niste mogli udeležiti (so bili na urniku), lahko opravljate v dodatnih izpitnih rokih, ki so:
  – JANUAR: torek, 10. januar 2023,
  – MAJ: torek, 9. maj 2023,
  – AVGUST: četrtek, 17. avgust 2023.

Na dodatne izpitne roke se prijavite od 1. do 5. v tekočem mesecu po navodilih, ki jih imate zapisane na Osebnem izobraževalnem načrtu.

Dostopnost