Select Page

16. novembra vsako leto obeležujemo mednarodni dan strpnosti. Za mednarodni dan ga je razglasila Generalna konferenca organizacije UNESCO na zasedanju 16. novembra 1995, kjer so svečano sprejeli tudi Deklaracijo o načelih strpnosti. Slednja je opredelila strpnost tako: »Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja. Strpnost je harmonija v različnosti. Ni samo moralna dolžnost, je tudi politična in pravna zahteva. Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru …«

Na Ekonomski šoli smo temi strpnosti namenili posebno pozornost. V okviru projekta Mednarodni dan za strpnost – dan za strpnost in prijateljstvo, ki ga vsako leto izvaja izobraževalni center Eksena, smo z dijaki in dijakinjami 2.a razreda izvedli delavnico na temo Lepa beseda lepo mesto najde. Pogovarjali smo se o strpnosti in nestrpnosti ter kakšne so njune posledice. Poudarili smo, da je strpnost pogoj za delovanje družbe in konec koncev njen obstoj; samo tako, da medsebojno sodelujemo, se spoštujemo, sprejemamo drug drugega ne glede na razlike in neenakosti med nami in si pomagamo, lahko kakovostno sobivamo in napredujemo kot družba.

Ker strpnost temelji na dobrih odnosih, temelj katerih so prijazne besede, smo se pogovarjali tudi o tem, kako pogosto drugim namenimo prijazne besede in kako pogosto smo jih tudi sami deležni ter kakšne občutke to vzbuja v nas. Dijaki in dijakinje so iz škatle prijateljstva izžrebali vsak svojega skrivnega prijatelja oziroma prijateljico, ki so mu cel teden namenjali prijazne besede, ga s čim presenetili in mu pomagali, ne da bi ga le-ta v tem času odkril. Izdelali smo tudi plakat, kjer smo zapisali primere, kdaj smo mi bili strpni do drugih. Pri uri slovenščine so dijaki napisali tudi vsak svojo pesem na temo strpnosti. Te so skupaj s plakatom razstavljene pri šolski knjižnici. Z eno pesmijo bo razred sodeloval v natečaju, kjer se bo potegoval za zmagovalno plaketo, izbrani izdelki pa bodo sodelovali tudi na osrednji nacionalni razstavi.

Prisrčno vas vabimo, da si razstavo na temo mednarodnega dneva strpnosti ogledate v hodniku pri šolski knjižnici.

Dijaki in dijakinje 2. a ter mentorici Monika Kolarič in Janja A. Vratarič 

Dostopnost