Select Page

12. državno tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole

12. aprila 2013 je Ekonomska in trgovska šola Brežice gostila 11. državno tekmovanje iz znanja poslovne matematike in statistike. Na tekmovanju je sodelovalo 41 dijakinj in dijakov ekonomskih in trgovskih šol Slovenije, in sicer 24 v znanju poslovne matematike in 17 v znanju statistike.

Našo šolo so zastopali dijaki programa ekonomski tehnik, in sicer za področje poslovne matematike Martina Tivadar in Goran Kozar iz 3. letnika, za področje statistike pa Katja Šrajner in Lucija Smukavec iz 4. letnika.

Na razglasitvi rezultatov v znanju poslovne matematike so si prvič v zgodovini prvo mesto delili kar trije dijaki, ki so vsi dosegli vseh možnih 28 točk oziroma 100 %. Med njimi sta bila oba naša dijaka iz 3. letnika Martina Tivadar in Goran Kozar, ki sta tako osvojila zlato priznanje in tudi denarno nagrado. Obema je bila mentorica Majda Svetec. V tekmovanju iz znanja statistike pa je naša dijakinja Lucija Smukavec dosegla 2. mesto in osvojila zlato priznanje ter denarno nagrado. Katja Šrajner pa je osvojila 7. mesto in srebrno priznanje. Obema je bila mentorica Cvetka Gomboc Alt.

Slovesna podelitev nagrad z naslovom Bistroumi 2013 je bila v nedeljo, 26. maja 2013, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Goran Kozar, Lucija Smukavec in Martina Tivadar so bili vabljeni na zaključno prireditev DMFA Slovenije.

Naši državni prvaki so zaslužni, da je naša šola gostiteljica 12. državnega tekmovanja iz znanja poslovne in finačne matematike ter statistike za srednje šole.

Spoštovani mentorji, mentorice in dijaki, dobrodošli v Prekmurju, pokrajini žitnih polj in vinorodnih gričev ob reki Muri, in na Ekonomski šoli Murska Sobota.


Organizatorici državnega tekmovanja:
Cvetka Gomboc Alt, univ. dipl. ekon.
Majda Svetec, univ. dipl. ekon.

Dostopnost