Select Page

Evropskegi projekti »EAThink2015 - ŠOLSKI EKOVRT

V okviru projekta EAThink2015 smo vključeni v dejavnost : ŠOLSKI EKOVRTOVI.

CILJI:

 1. ›  izkustveno učenje
 2. ›  urjenje spretnosti, potrpežljivosti in  odgovornosti pri reševanju problemov samostojnega ali timskega dela,
 3. ›  ozaveščanje sobivanja v prostoru
 4. ›  doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih,
 5. ›  krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost).

 

Aktivnosti v šolskem letu 2014/15

 1. ›  načrtovanje vrta
 2. ›  Ureditev šolskih korit z namenom poznavanja zelišč

Aktivnosti v šolskem letu 2015/16

V tem šolskem letu smo realizirali naslednje cilje:

 1. ›  Zbiranje in presajanje zelišč
 2. ›  Zbiranje in predelava palet
 3. ›  Zbiranje in predelava plastenk
 4. ›  Izdelava visečega zeliščnega vrta
 5. ›  Ureditev prostora za „uživanje“
Dostopnost