Select Page

OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

 


V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki poteka pod okriljem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Naložbo sofinancirata RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt traja od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Vanj je vključenih 59 VIZ (19 razvojnih in 40 implementacijskih). Sodelujoči konzorcijski partnerji so še: Filozofska fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoški inštitut in ZRSŠ.

Projekt zajema štiri ravni:

 • Dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
 • Slovenščina kot drugi tuji jezik (narodno mešana območja, za priseljence, begunce, naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik),
 • Diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju in v 2. in 3. VIO)
 • Posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj bralne pismenosti).

Šolski razvojni tim vključuje ravnatelja in strokovne delavke:

Darko Petrijan, ravnatelj, Maja Krajnc, vodja šolskega tima, članice: Natalija Bračun, Nataša Gomiunik, Cvetka Gomboc Alt, Jasna Gomboc,  Metka Harej,Vesna Matajič, Cvetka Mencigar Rituper, Betina Podgajski Milena Zavec.

Naloge ŠRT:

 • sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka bralne pismenosti,
 • preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij,
 • udeležba na regijskih usposabljanjih, posredovanje usvojenega ostalim članom  z aktivnim sodelovanjem in medsebojnimi hospitacijami,
 • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta in primerov praks,
 • sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ.

S projektom želimo:

 • učitelje ozaveščati o pomenu branja in razvoju bralne pismenosti pri vseh predmetih,
 • vzpodbujati k razmisleku ob branju ter vsebinskemu analiziranju besedil, na katera je možno odgovoriti z globljim premislekom,
 • uvajati poglobljeno branje besedil,
 • spodbujati pisanje in argumentacijske zmožnosti dijakov,
 • spodbujati pogovor o prebranem besedilu.
Dostopnost