Select Page

LOGISTIČNI TEHNIK

Vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 4 leta

Dokončanje izobraževanja: poklicna matura

Brez logistov ne bi bilo marmelade

Poglejte vsebino na spodnji povezavi, kjer je predstavljen celoten logistični sistem, ki je potreben da si lahko privoščite kozarec jagodne marmelade.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po opravljeni poklicni maturi se lahko logistični tehnik zaposli ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Logistični tehniki se lahko zaposlijo in opravljajo dela v različnih podjetjih na različnih delovnih mestih – skladišča, logistični centri, špedicija, organizacija prevozov, trgovska podjetja, logistična podjetja , proizvodna podjetja, transportna podjetja, vojska, policija.

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij ali opodjetniško pot

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost