Select Page

PODVIG

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

 

Podvig: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (PODVIG)

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Trajanje: maj 2018 – avgust 2022.

Vključenih v projekt: 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij).

Ključni cilj: razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.


Sodelujoči:

 • ZRSŠ
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
 • Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
 • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Institut “Jožef Stefan”
 • Šola za ravnatelje
 • 28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B)

Organiziranost in delovanje konzorcija:

 • na ravni sistema (strateški in strokovni tim),
 • na ravni posamezne šole (tim na gimnaziji),
 • na lokalni ravni (partnerstva z mentorji/predstavniki z različnih področij).

Vsebina dela

Razvojne gimnazije:

 • izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),
 • mentorstvo implementacijskim gimnazijam,
 • prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
 • gradiva za objavo…

Implementacijske gimnazije:

 • udejanjanje modela vključevanja kompetenc podjetnosti,
 • gradiva za objavo…

Združena delovna področja ali drug pogled na referenčni okvir:

Vsebinsko znanje, procesi, postopki

 • Odkrivanje priložnosti
 • Postavljanje vizije
 • Vrednotenje idej
 • Aktiviranje virov
 • Finančna in ekonomska pismenost
 • Načrtovanje in vodenje
 • Obvladovanje negotovosti in tveganj

Splošne in socialne veščine

 • Vodenje in delovanje v timu (delo z drugimi)
 • Izkustveno učenje (odnos do napak in učenje iz neuspehov in uspehov)
 • Vključevanje (aktiviranje) drugih, povezovanje
 • Komunikacijske spretnosti

Osebni razvoj in odnos do sebe, drugih, okolja

 • Ustvarjalnost
 • Motivacija in vztrajnost
 • Samozavedanje in samozadostnost
 • Samoiniciativnost (prevzemanje pobude)
 • Etično in trajnostno mišljenje

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2019/2020:

Januar 2020

Izvedba podjetniških delavnic za učence OŠ I Murska Sobota (Naravoslovna delavnica, Izdelava videoposnetka na temo Varna raba interneta, Uporabna logistika, Prepričaj me, da kupim, Podjetno v svet podjetništva)

Oktober 2019

Izvedba podjetniških delavnic za učence OŠ II Murska Sobota (Izdelava radijske oddaje/videa, Uporabna logistika, Načrtujem svoj zaključni izlet, Podjetno v svet podjetništva

December 2020

Božične delavnice (kaligrafska delavnica, delavnica naravne kozmetike, peka peciva, izdelki iz naravnih materialov)

h

Marec 2020 - junij 2020

delo na daljavo

h

Januar 2020

Izvedba predavanja na temo Osebna blagovna znamka v sodelovanju s SPOT TOČKO Pomurja. Predavatelj: Boško Praštalo.

Oktober - november 2019

Praksa v tujini Barcelona (dijaki 3.a in 4.a): pridobivanje znanj s področja Start up podjetij.

Izvedene aktivnosti v šolskem letu 2018/2019:

Marec 2019

Praksa v tujini: Tenerife (dijaki 3.a) pridobivanje znanj s področja spletnega trženja.

Maj 2019

Izvedba podjetniških delavnic za dijake 1. in 2. letnika programa ekonomska gimnazija.

V okviru projekta Podjetnost v gimnaziji smo za dijake 1. in 2. letnika ekonomske gimnazije izvedli projektne dneve, ki so potekali v več delih. Tema projektnih dni je bila 100 % Mura.

V prvem delu projektnih dni so dijaki 16. 5. 2019 obiskali Aqualutro – Vidrin raziskovalni in turistični center v Križevcih v Prekmurju. Ogledali so si center in dokumentarni film o bobrih ter poslušali predavanje o bobrih.

V drugem delu projektnih dni, 21. 5. 2019 in 23. 5. 2019 so potekale delavnice, na katerih so dijaki izdelovali izdelke, povezane z bobri, Muro, Pomurjem. Zadnji dan pa so potekale predstavitve izdelkov pred ocenjevalno komisijo, ki je izbrala tudi tri najboljše izdelke.

April 2019

strokovna ekskurzija Salzburg – München

December 2018 – maj 2019

Sodelovanje v projektu Aktivacija mladih talentov Pomurja v sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom (reševanje izzivov podjetij iz Pomurja)

Oktober 2018

Izvedba podjetniških delavnic za učence OŠ II Murska Sobota

September 2018

Sodelovanje z dijaki 3.a oddelka na tematskem dogodku v Pomurskem tehnološkem parku v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019« na temo: Kako 2x uspeti na Kickstarterju?

Marec 2019

Praksa v tujini: Krakov (dijaki 2.a) – pridobivanje znanj s področja spletnega trženja.

Maj 2019

Obisk AQUALUTRE: Vidrinega raziskovalnega in turističnega centra.

Z dijaki oddelka 1.a in 2. a smo se v okviru projekta podjetnost in v okviru terenskega dela pri predmetu biologija in kemija odpravili na Goričko – natančneje v Križevce na Goričkem, kjer nas je gostil Izobraževalni center Aqualutra.

Za nas so pripravili predavanje o bobrih, kjer smo preko ppt predstavitve in primerov iz življenja, spoznali njegov načn življena, življenjske pogoje,njegov prehranjevalni cikel, razmnoževanje,..Ogledali smo si tudi film. Zaradi slabega vremena si žal nismo mogli ogledati njihove učne poti in bobrišča, smo pa v gozdu in njegovi okolici nabrali ogromno ustreznega materiala za določevanje drevesnih in zelnatih rastlin v šoli. Tam smo popisali še biotske in abiotske dejavnke bližnjega potočka – Male Krke, izmerili temperaturo okolice, vode in tal, ter se odpravili v šolo.

V šoli je sledilo določanje drevesnih in zelnatih rastlin, kemijska analiza vode vzete iz potočka in mikroskopiranje vodnih rastlin vzetih, prav tako iz potočka.

Dan smo zaključili s pripravo plakatov, ki jih bomo obesili v biološki učilnici.

Prispevek: Sabina Krivec

h

Januar 2019

Izvedba podjetniških delavnic za učence OŠ I Murska Sobota.

h

Oktober 2018

Predavanje za dijake na temo Kako uspeti s pomočjo digitalnega sveta? v sodelovanju s SPOT TOČKO Pomurja. Predavatelja: Monika Horvat in Grega Gostinčar iz podjetja Mojster Marketinga.

h

Oktober 2018

Izvedba podjetniških delavnic za učence OŠ Črenšovci in OŠ Velika Polana

Dostopnost