Select Page

LEONARDO DA VINCI PARTNERSTVA

Naša šola je v šolskem letu 2012/13 začela dvoletni »Leonardo da Vinci partnerstva«  projekt z naslovom  » Internship network: a path to intercultural and vocational competences« (»Mreža praktičnega usposabljanja – pot do medkulturnih in poklicnih kompetenc«). V projekt so poleg  naše šole vključene še srednje šole iz Romunije, Madžarske, Nemčije in Turčije. V projektu se bomo ukvarjali  z izdelavo priročnika za uspešno iskanje delovne prakse v tujini in z navezovanjem stikov z  morebitnimi delodajalci.

Prvo delovno srečanje vseh sodelujočih šol je bilo od 11. do 16. novembra 2012 v Bacău-u v Romuniji.  Udeležila  se ga je sedemčlanska delegacija Ekonomske šole Murska Sobota, ki se je od tam vrnila polna vtisov in novih spoznanj za nadaljnje skupno delo, ki se bo nadaljevalo marca 2013 pri naslednji gostujoči šoli v Nemčiji. 

Zapisala: Karina Kreslin Petković

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Dostopnost