Select Page

Munus2

Ekonomska šola Murska Sobota je kot partnerska šola aktivno vključena v projekt MUNUS2  – Uvajanje  prenovljenih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012.  V projektu sodelujejo učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu Logistični tehnik.

Učitelji se v okviru projekta MUNUS2 usposabljajo za uvajanje novih izobraževalnih programov, ki upoštevajo potrebe delodajalcev in gospodarstva.  Svoje strokovno znanje in usposobljenost nadgrajujejo za uporabo najsodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja (medpredmetne povezave, timsko delo, ogledi podjetij).   Pri tem uresničujejo potrebe po zagotavljanju kvalitetne in razvojno usmerjene izobrazbe dijakov in odraslih.

Več o projektu MUNUS2 (projekt MŠŠ RS in ESS – Naložba v prihodnost) je dostopno na spletnem naslovu  munus2.tsc.si/

Dostopnost