Select Page

UČBENIŠKI SKLAD

UČBENIŠKI SKLAD

Skrbnica učbeniškega sklada v šol. letu 2024/25
SANELA KAVAŠ

Učbeniški sklad Ekonomske šole Murska Sobota je namenjen dijakom vseh letnikov. Izbor učbeniških kompletov, nabava in izposoja potekata v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kompet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola oz. skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih aktivov. Vanj so vključeni samo učbeniki in učna gradiva, ki so objavljeni v Katalogu potrjenih učbenikov za srednje šole  in so potrjeni s strani Strokovnega sveta. V komplete niso vključeni delovni zvezki in učbeniki za tuje jezike.

Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada dijaki naročijo z izpolnjeno naročilnico pri vpisu v 1. letnik in velja do konca šolanja oz. do preklica!

 

IZPOSOJEVALNINA

Izposoditi si je možno le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek izposojevalnine kompleta je odvisen od izbora učbenikov ter znaša največ tretjino maloprodajne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov.

Izposojevalnina se poravna s položnico, ki jo starši dobite po pošti. Potrdilo o plačilu je potrebno shraniti, saj ga je potrebno priložiti kot dokazilo pri prevzemu učbenikov. Brez ustreznega dokazila učbenikov ne boste morali prevzeti.

Bodoči dijaki 1. letnikov bodo v šolskem letu 2024/25 oproščeni plačila izposojevalnine kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada.

 

UČBENIŠKI KOMPLET

Dijaki učbenike dobijo v prvem tednu pouka. V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, nekateri so že starejši, vendar kljub temu uporabni. Dijaki dobijo naključno izbrane učbenike. Ob prejetju oz. že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti. Ob izteku šolskega leta vrnejo celoten komplet učbenikov. V primeru, da ima dijak popravni izpit ali splošno, poklicno maturo, lahko potrebne učbenike zadrži do roka, ko te obveznosti opravi.

Če dijak ob koncu šolskega leta vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga ne vrne, je dolžan poravnati odškodnino  v skladu s 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Višina odškodnine je odvisna od maloprodajne cene in starosti učbenika. Žalimo si, da dijaki lepo ravnajo z učbeniki.

 

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV

Komplet delovnih zvezkov kupijo starši v katerikoli knjigarni.

Če pa želijo naročiti komplet delovnih zvezkov preko naših posrednikov, jim to omogočamo v sodelovanju z papirnico/knjigarno: DZS, Mladinska knjiga, Kopija nova. V primeru da se odločite za nakup pri kateri od teh, oddajte naročilo na priloženih povezavah spodaj. Knjigarne in papirnice same določijo pogoje naročila in plačila.

SEZNAM UČNIH GRADIV

V skladu s 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov so starši in učenci  15. junija obveščeni o izboru učnih gradiv za prihodnje šolsko leto. Seznam učnih gradiv je objavljen na spletni strani šole.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnico učbeniškega sklada, Sanelo Kavaš (sanela.kavas@ekonomska-ms.si).

 

 

DATOTEKE IN DOKUMENTI

 

UČNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Učbeniški sklad

 

Ekonomska gimnazija – športni oddelek

Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik PTI

Ekonomski tehnik

Logistični tehnik

Tehnik varovanja

Trgovec

 

Delovni zvezki

Ekonomska gimnazija – športni oddelek

Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik PTI

Logistični tehnik

Tehnik varovanja

Trgovec

 

 

POVEZAVE DO PONUDNIKOV ZA NAKUP DELOVNIH ZVEZKOV

Komplet delovnih zvezkov kupijo starši v katerikoli knjigarni.

 

 

 

Dostopnost