Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

Publikacija

Za šolsko leto 2019/20

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

Spomladanski rok poklicne mature 2021

Spomladanski rok poklicne mature bo potekal od 29. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Razpored izpitov v spomladanskem roku poklicne mature je objavljen na povezavi:  Spomladanski-rok-PM-2021-pisni-izpiti

Ustni izpiti v spomladanskem roku poklicne mature bodo potekali od 14. 6. 2021 do 23. 6. 2021. Razpored ustnih izpitov je objavljen na povezavi: PM RAZPORED USTNIH IZPITOV – spomladanski rok 2021 OBJAVA

Navodila v zvezi z izvedbo pisnih izpitov poklicne mature so objavljena na povezavi: Spomladanski-rok-PM-2021-pisni-izpiti navodila

PREDAVANJA V JUNIJU

Obveščamo vas, da bomo za programe ET-SSI, ET-PTI in LT v mesecu juniju izvedli še določena predavanja po urniku, ki je objavljen.

PREDAVANJE IZ MATEMATIKE za 1. letnik PTI oz. 3. letnik SSI

V tem šolskem letu bomo na naši šoli še enkrat izvedli predavanje in izpit iz MAT za 3. letnik SSI oz. 1. letnik PTI. Če komu še manjka omenjeni izpit, naj se udeleži predavanj, saj v naslednjem šol. letu 2021/2022 tega predavanja ne bo na urniku!

  • Prvo predavanje bo v četrtek, 27. maja 2021 ob 16. uri,
  • drugo predavanje bo v sredo, 2. junija 2021 ob 16. uri,
  • tretje predavanje bo v sredo, 9. junija 2021 ob 16. uri.

Za izpit se boste dogovorili s prof. Stanislavo Varga.

Rok za oddajo naloge za 4. predmet poklicne mature

Dijaki zaključnih letnikov (2.g, 4.c, 4.d) morajo nalogo za 4. predmet oddati do 19.5.2021 mentorju ali tajnici ŠMK PM Cvetki Gomboc Alt. Kandidati izobraževanja odraslih morajo nalogo za 4. predmet poklicne mature oddati mentorju ali tajnici ŠMK PM Cvetki Gomboc Alt do 25. 5. 2021. Oddati morajo en tiskan izvod naloge, vezan v spiralo.

KOLEDAR DOGODKOV

Nalaganje... Nalaganje...
OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

  1.   
Dostopnost