Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

i

Publikacija

Za šolsko leto 2021/22

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

VPIS 2023/24

Ste pripravljeni nadgraditi svoje znanje in veščine ter doseči svoje osebne in poklicne cilje? Ponujamo vam priložnost za izobraževanje odraslih, ki bo spremenilo vaše življenje.

Vpisujemo v naslednje programe:

 • Ekonomski tehnik – SSI (4-letni program),
 • Logistični tehnik – SSI (4-letni program),
 • Poklicni tečaj – Ekonomski tehnik – (1-letni program za kandidate, ki so uspešno končali 4. letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe),
 • Trgovec – SPI (3-letni program),
 • Ekonomski tehnik – PTI (2-letni program za kandidate, ki so končali program Trgovec ali Administrator).

Vpisovali bomo do konca oktobra 2023.

Z nami boste odprli vrata novim priložnostim in postali bolj konkurenčni na trgu dela. Pridružite se nam in začnite graditi svojo uspešno prihodnost že danes!

Za več informacij nas kontaktirajte na naslov odrasli@ekonomskams.si

VPIS V ŠOLSKO LETO 2023/2024

Ekonomska šola Murska Sobota v šol. letu 2023/2024 vpisuje v naslednje izobraževalne programe za odrasle:

 • ekonomski tehnik – SSI (4-letni program),
 • ekonomski tehnik – PTI (2-letni program za tiste kandidate, ki so končali program trgovec ali pa administrator),
 • logistični tehnik – SSI (4-letni program),
 • trgovec (3-letni program),
 • poklicni tečaj – ekonomski tehnik (1-letni program, namenjen kandidatom, ki so uspešno končali 4. letnik gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja).

Vpisnina znaša 250,00 EUR. Če ste zainteresirani za vpis, izpolnite obrazec Prijava v izobraževanje odraslih (na desni strani spletne strani)

Vpisovati bomo začeli 28. avgusta 2023, vpisi bodo trajali do konca oktobra 2023.

Za dodatne informacije smo na voljo na tel. št.:

 • (02) 521 34 00 – tajništvo
 • (05) 907 23 11 – organizatorica izobraževanja odraslih
OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

 1.   
Dostopnost