Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

i

Publikacija

Za šolsko leto 2021/22

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

OBVESTILO ZA PROGRAM TRGOVEC

V ponedeljek, 13. decembra 2021 odpade predavanje iz Tehnično in ost. Blago /
Poznavanje blaga 2 pri prof. Rituperju. Predavanje bo izvedeno v sredo, 15. decembra 2021 ob 16. uri v šoli v učilnici P23.

Obenem vas obveščamo, da bo odpadlo predavanje iz M1 Temelji gospodarstva –
Temelji pravne kulturi pri prof. Kuzma, ki je bilo predvideno za sredo, 15. decembra 2021. O novem terminu predavanja vas bomo obvestili naknadno.

Obvestilo

PREDAVANJE MATEMATIKA ZA 2. LETNIK PROGRAMA ET-SSI in LT

V dogovoru z kandidati izobraževanja odraslih, se predavanje iz matematike za 2. letnik prestavi na 13. in 14. decembra 2021 ob 16. uri v prostorih šole.

OBVESTILO ZA PROGRAM TRGOVEC

Kandidate programa trgovec obveščamo, da zaradi odsotnosti prof. Bernarde Kuzma, odpade predavanje iz M1 Temelji gospodarstva – Temelji pravne kulture, ki je bilo predvideno v četrtek, 9. 12. 2021. Predavanje bo izvedeno v sredo, 15. 12. 2021 ob 16. uri na daljavo. Za datum in uro izpita se boste dogovorili s profesorico na predavanju.

Izpit UAP in PRTD

Obveščamo vas, da zaradi odsotnosti prof. Kuzma, odpade izpit iz UAP in PRTD, ki je bil predviden v sredo, 17. 11. 2021. Izpit bo izveden naslednji teden v sredo, 24. 11. 2021, profesorica pa vas bo obvestila o uri izpita.

OBVESTILO za vse programe

Obveščamo vas, da bodo predavanja za program:

  • TRGOVEC: M2-Poslovanje trgovskega podjetja, kom. tehnologija za 1. letnik,
  • ET-SSI: M1-Poslovni projekti, Inf. kom. tehnologija, B sklop: IKT
  • LT: M2-Tehnologija komuniciranja za 1. letnik

ki so predvidena za 24. 11. 2021 ob 15.30,  izvedena na daljavo in NE v prostorih šole.

In še obvestilo za program Trgovec: Navodila za zaključni izpit, ki so na urniku v sredo, 17. 11. 2021 ob 16. uri, bodo potekala na daljavo.

URADNE URE

Uradne ure Referata za izobraževanje odraslih so v ponedeljek od 10. do 11. ure po telefonu (02) 521 34 00 ali (05) 907 23 11.

Če želite priti osebno, se je potrebno vsaj dva dni prej najaviti po telefonu. Za morebitni osebni obiska v popoldanskem času se dogovorimo vsaj dva dni prej po telefonu.

Za vstop v šolo je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

V popoldanskem času je Referat za izobraževanje odraslih zaprt, vsak dan pa smo dosegljivi po e-pošti izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com

OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

  1.   
Dostopnost