Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

Publikacija

Za šolsko leto 2019/20

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

PRIJAVA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Prijava za vpis v Izobraževanje odraslih v šolskem letu 2021/2021za kandidate izobraževanja odraslih na Ekonomski šoli, Srednji šoli in gimnaziji Murska Sobota.Prosimo Vas, da si za izponjevanje prijave vzamete čas ter natančno izpolnite vse rubrike.

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov bodo vsi podatki uporabljeni samo v namene prijavnega postopka.

Prijava je informativne narave in velja izključno za vpis v izobraževanje odraslih. Na osnovi oddane prijave Vas bomo povabili na vpis.

Prijava

Jesenski rok zaključnega izpita 2021

Jesenski rok zaključnega izpita bo potekal od 24. 8. 2021 do 30. 8. 2021. Zadnji rok za prijavo je 12. 7. 2021. Rok za oddajo izdelka oz. storitve  (2. izpitna enota) je 17. 8. 2021 – nalogo oddate tajnici ŠK ZI Darji Horvat od 13. 8.  do 17. 8. 2021.

V času od 13. 7. do 12. 8. je šola zaprta.

Razpored izpitov bo objavljen 20. 8. 2021.

Spomladanski rok poklicne mature 2021

Spomladanski rok poklicne mature bo potekal od 29. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Razpored izpitov v spomladanskem roku poklicne mature je objavljen na povezavi:  Spomladanski-rok-PM-2021-pisni-izpiti

Ustni izpiti v spomladanskem roku poklicne mature bodo potekali od 14. 6. 2021 do 23. 6. 2021. Razpored ustnih izpitov je objavljen na povezavi: PM RAZPORED USTNIH IZPITOV – spomladanski rok 2021 OBJAVA

Navodila v zvezi z izvedbo pisnih izpitov poklicne mature so objavljena na povezavi: Spomladanski-rok-PM-2021-pisni-izpiti navodila

OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

  1.   
Dostopnost