Select Page

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ekonomska šola Murska Sobota objavlja namero o oddaji v najem male in velike športne dvorane, male in velike predavalnice, učilnice za predavanje, učilnice za vadbo in računalniške multimedijske učilnice v popoldanskem času in ob koncu tedna za šolsko leto 2017/18.

CENIK 2018/19

Dostopnost