Select Page

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 31/18)Ekonomska šola Murska Sobota objavlja namero o oddaji v najem male in velike športne dvorane, male in velike predavalnice, učilnice za predavanja, učilnice za vadbo, računalniške multimedijske učilnice in ostalih prostorov  v popoldanskem času in ob koncu tedna za šolsko/študijsko leto 2023/24.
 
 

 

Dostopnost