Select Page

Govorilne ure za starše in dijake

Govorilne ure za dijake

so določene z urnikom (označba GU v urniku), lahko pa potekajo tudi izven urnika v dogovoru s posameznim učiteljem.

Govorilne ure za starše

potekajo praviloma vsak drugi torek v mesecu med 14.45 in 16.15 uro. Vabilo se objavi teden dni prej na spletni strani šole.

V šolskem letu 2022/2023 bodo govorilne ure v:

torek, 15. novembra 2022, (v šoli)

torek, 13. decembra 2022, (na daljavo)

torek, 17. januarja 2023, (v šoli)

torek, 14. februarja 2023, (na daljavo)

torek, 14. marca 2023, (v šoli)

torek, 18. aprila 2023, (v šoli)

torek, 16. maja 2023, (v šoli).

Na dan govorilnih ur so prisotni vsi učitelji, ki poučujejo na Srednji šoli in gimnaziji.

Dostopnost