Select Page

Posamezni dijaki naše šole so bili vključeni v projekt “Aktivacija mladih talentov v Pomurju – razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi”, ki ga je ob sodelovanju s podjetji iz okolja organiziral Pomurski tehnološki park. Pomurska podjetja so dijakom predstavila izzive, s katerimi se soočajo v poslovnem svetu. Dijaki (pet dijakov programa ekonomski tehnik ter pet dijakov programa ekonomska gimnazija) so v projektnih nalogah predstavili možne rešitve problemov, ki so jih predlagali lastnikom podjetij. Predloge rešitev so javno predstavili v torek, 14. maja 2019 v prostorih paviljona EXPANO ob Soboškem jezeru. Obe skupini sta suvereno in strokovno predstavili rešitve izzivov ter odlično zastopali Ekonomsko šolo Murska Sobota v javnosti.

mag. Betina Podgajski

Dostopnost