Select Page

Dijaki zaključnih letnikov (2.g, 4.c, 4.d) morajo nalogo za 4. predmet oddati do 19.5.2021 mentorju ali tajnici ŠMK PM Cvetki Gomboc Alt. Kandidati izobraževanja odraslih morajo nalogo za 4. predmet poklicne mature oddati mentorju ali tajnici ŠMK PM Cvetki Gomboc Alt do 25. 5. 2021. Oddati morajo en tiskan izvod naloge, vezan v spiralo.

Dostopnost