Select Page

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2021 je 8. 7. 2021. Prijavo lahko oddate pri tajnici za poklicno maturo Cvetki Gomboc Alt ali v tajništvu šole.

Dostopnost