Select Page

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika POLIGLOT 3 za prijavljene dijake 1., 2. in 3. letnika poklicnega izobraževanja bomo izvedli v torek, 8. 3. 2022. Potekalo bo v učilnici N 43, 7. in 8. šolsko uro.

 

Good luck!
aktiv jezikoslovja

Dostopnost