Select Page

16. oktobra smo imeli dijaki tretjega letnika v okviru aktivnega državljanstva pod mentorstvom učiteljic Janje Adanič Vratarič in Simone Panjhart okroglo mizo.

Gostje naše okrogle mize so bili predstavnik Slovenske vojske, direktor podjetja Apolis, d. o. o., in predstavnice Zavoda za pomoč družini na domu Vitica.

Prvi gost je bil predstavnik Slovenske vojske. Predstavil nam je možnosti priključitve slovenski vojski. Za mladoletnike je to 6-dnevni poletni in 5-dnevni zimski tabor. Za odrasle pa je ena od možnosti priključitve tudi 14-dnevni vojaški tabor. Opisal nam je možnost pridobitve vojaške kadrovske štipendije ter dolžnosti, ki jih ta prinaša. Skozi promocijski film nam je predstavil glavne vrednote vojakov, kot sta pogum in čast.

Kot drugi gost se je predstavil direktor podjetja Apolis. Podjetje se ukvarja z vodnimi, električnimi in strojnimi inštalacijami ter namestitvijo toplotnih črpalk za ogrevanje in klimatskih naprav. Povedal je, da je svoje podjetje ustvaril iz praktično ničesar in da je pomembno, da vztrajamo, se ne bojimo in trdo delamo.

Naše zadnje gostje so bile predstavnice Zavoda Vitica. Zavod Vitica je organizacija, ki nudi pomoč ljudem z duševnimi motnjami. Ponujajo različne programe različnim starostnim skupinam, pomoč pa nudijo tudi na domu. Prirejajo dobrodelne prireditve, delavnice za otroke in odrasle. Nekaterim programom se lahko pridružimo tudi kot prostovoljci.

Vsi gostje so nam na zanimiv in poučen način predstavili svoje področje in od vsakega smo prejeli koristen nasvet za življenje.

Alina Viktoria Kosednar, 3. a

Dostopnost