Select Page

Braga 2017

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NA PORTUGALSKEM

Dijaki tretjih in četrtih letnikov Ekonomske šole Murska Sobota smo se v terminu od 29. 10. do 18. 11. v programu Erasmus+ udeležili praktičnega usposabljanja v mestu Braga na Portugalskem. Skupaj nas je bilo 11, od tega so štirje dijaki iz programa logistični tehnik in so delali v podjetju, kjer so pridobivali izkušnje s svojega področja izobraževanja. Sam sem se skupaj s šestimi sošolci udeležil praktičnega usposabljanja na področju start-upov, ki je bilo organizirano za dijake iz programa ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik.

Naš gostitelj je bilo podjetje BragaMob, ki je poskrbelo za vse vidike našega usposabljanja v tujini. Prvi dan so nam predstavili časovni načrt aktivnosti za vse tri tedne, ki je zajemal praktično usposabljanje tekom tedna ter ekskurzije po Bragi ter bližnji in daljni okolici ob koncih tedna.

Naše usposabljanje je bilo sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega dela v učilnici in nato obiski podjetij/ustanov, ki so v kakršnem koli pogledu povezana s start-upi, torej spodbujanje podjetništva, nudenje prostorov mladim podjetjem po ugodnejših cenah, pomoč pri delovanju podjetja, spodbujanje podjetništva mladih, pa tudi sodelovanje s tamkajšnjo univerzo. Naš teden je v glavnem izgledal tako, da smo vselej zjutraj začeli z delom v učilnici, kjer smo se v glavnem osredotočali na elemente, ki so pomembni za ustanovitev ter nadaljnje delovanje podjetja, obstoj podjetja (ideja, finance, trženje, …), mentorji pa so nas radi zaposlili tudi z določenimi praktičnimi izzivi. Popoldan pa smo ob ponedeljkih nadaljevali v učilnici, ostale dneve pa smo obiskovali prej omenjena podjetja, vsa nastanjena v Bragi. S samim delom smo začenjali med 9. in 10. uro zjutraj in do 12h, ko smo imeli kosilo, nato smo okrog 14. ure nadaljevali z ogledi, ki so večinoma trajali do 16h, kar je omogočalo dovolj časa za popoldanske prostočasne aktivnosti.

Naš mentor pri izobraževanju v učilnici je bil Adelino, klicali smo ga lahko Lino. Lino nam je vsak teden v ponedeljek predstavil načrt, kaj bomo ta teden počeli, nato pa nam je vsak dan sproti razlagal naloge za tisti dan, včasih smo na neki nalogi delali tudi po nekaj dni skupaj, prav tako pa nam je predaval o različnih temah povezanih z ustanavljanjem podjetja, o mladih podjetjih, kam se svetovno gospodarstvo razvija in na čem bo poudarek v prihodnjih letih, velikokrat pa smo se med opravljanjem naloge pogovarjali tudi o čisto vsakdanjih temah, primerjali življenje na Portugalskem in v Sloveniji, tako da je bilo vzdušje tekom usposabljanja dokaj sproščeno, a vseeno smo svoje delo vselej opravili pravočasno. Pogosto smo delali sami, v dvojicah ali celo v skupini, tako da smo se učili tudi timskega dela, vsako nalogo pa smo morali nato predstaviti pred celotno skupino, seveda v angleščini. V skupini je bilo poleg nas še 13 dijakov s partnerske šole iz Maribora.

Prvi teden je bila naša naloga napisati svoj preprost življenjepis in ga predstaviti ostalim, tako da smo malo bolje spoznali drug drugega in tako potem lažje skupaj delovali v naslednjih treh tednih. V nadaljevanju smo govorili o inovativnosti, inovativnih izdelkih, izumih in vsak med nami si je moral zamisliti svojo inovacijo, s kateri bi izboljšal neko že obstoječo zadevo ali rešil nek problem iz življenja. Predlogi, ki smo se jih domislili, so bili precej različni in naš mentor je o vsakem podal svoje mnenje, ni skrival navdušenja nad dobrimi idejami, tiste nekoliko slabše pa je pokomentiral z veliko humorja.

Dostopnost